by dimitris

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

5 μια λογική παγκόσμια τάξηκείμενο υπό επεξεργασία, προτείνεται διορθώσεις στα σχόλια

Η υπάρχουσα παγκόσμια τάξη φαίνεται να διαταράσσεται από την διάθεση μιας μεγάλης πλειοψηφίας των Αμερικάνικων να σταματήσει η Αμερική να ασχολείται με παγκόσμια θέματα, που δεν συνδέονται με τα συμφέροντα της χώρας.

Η υπάρχουσα παγκόσμια τάξη φαίνεται να διαταράσσεται με την διάθεση μιας μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών της Μεγάλης Βρετανίας να κλείσουν τα σύνορά τους σε ξένους και να ξανακάνουν την Μεγάλη Βρετανία μεγάλη.
Η υπάρχουσα παγκόσμια τάξη φαίνεται να κινδυνεύει από μια κυρίαρχη πλειοψηφία Ρώσων που θέλουν να ξανακάνουν την Ρωσία μεγάλη.

Η υπάρχουσα παγκόσμια τάξη φαίνεται να κινδυνεύει και μια κυρίαρχη πλειοψηφία Τούρκων που θέλουν να ξανακάνουν την Τουρκία μεγάλη.

Η υπάρχουσα παγκόσμια τάξη φαίνεται να κινδυνεύει από μια κυρίαρχη πλειοψηφία Κινέζων που θέλουν να ξανακάνουν την Κίνα μεγάλη.

Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και την κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης δημιουργήθηκαν πολλές νέες δημοκρατίες,
Ίσως δεν είναι πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που κυρίαρχες πλειοψηφίες διαταράσσουν την παγκόσμια τάξη και μάλιστα στην κατεύθυνση του πολέμου και της κυριαρχίας.

Ζούμε λοιπόν σε ένα σημείο καμπής για τους πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς παγκοσμίως.
Αυτό το σημείο είναι ένα σταυροδρόμι όπου η ανθρωπότητα θα κινηθεί προς ένα διεθνές κράτος δικαίου ή προς εθνικές κυριαρχίες και πολέμους.

η νέα προτεινόμενη παγκόσμια τάξη

Αφού προσδιορίστηκε ένας ψεύτικος παγκόσμιος εχθρός, η ισλαμιστική τρομοκρατία, τα δυνατά κράτη θα αναλάβουν να τον αντιμετωπίσουν βομβαρδίζοντας ανεξέλεγκτα και αδιαφορώντας για αμάχους, σπέρνοντας μίσος και δυναμώνοντας τον εχθρό.

η νέα προτεινόμενη μετα δυτική παγκόσμια τάξη θα στηρίζεται στα συμφέροντα των δυνατών που αναλαμβάνουν και την ευθύνη να προστατεύουν τις πιο αδύνατες χώρες όπως αυτοί επιθυμούν.

Θα είναι φιλελεύθερη με ένα ελεύθερο παγκόσμιο εμπόριο, μεταξύ χωρών με διαφορετικούς πολιτικούς θεσμούς, που σταδιακά θα μετατρέπονται σε Authoritarianism καθεστώτα και  Anocracies

Θα υψωθούν τοίχοι που θα προστατεύουν τους πλούσιους από τους φτωχούς σε ομοσπονδίες πόλεων και περιοχών.

Όπου αυτή η παγκόσμια τάξη παρουσιάζει αστάθεια, η Κίνα, η Ρωσία και η Αμερική θα επιλύουν τις διαφορές εγκαθιστώντας δικτατορικά καθεστώτα.

Όχι το παραπάνω σενάριο δεν είναι το χειρότερο, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα πυρηνικού πολέμου και καταστροφών εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.


Η λογική παγκόσμια τάξη

Η λογική παγκόσμια τάξη πρέπει να στηρίζεται σε δυο δέσμες δεδομένων, που θα επεξεργάζονται από επιστημονικές ομάδες και θα παράγουν πολιτικές προτάσεις για κάθε χώρα.

Η μία δέσμη δεδομένων θα περιέχει την μέχρι τώρα γνωστή επιστημονική μελέτη για τους πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς.

Για να κάνεις μια παγκόσμια τάξη στην οποία συνηπάρχουν ειρηνικά οι χώρες με τους κλειστούς πολιτικούς θεσμούς με τις χώρες με ανοιχτούς

Χρειάζεται η προοδευτική εφαρμογή των διεθνών κανόνων ακόμα και με στρατιωτική επιβολή από το ΝΑΤΟ.

Χρειάζεται η δημιουργία ενός Ευρωπαικού ΝΑΤΟ σε περίπτωση που οι κυρίαρχες πλειοψηφίες στην Αμερική δεν επιθυμούν την συμμετοχή την χώρα τους σε έναν αμυντική συνεργασία χωρών.

Χρειάζονται υπηρεσίες φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Χρειάζεται διασύνδεση των μυστικών πληροφοριών των χωρών για την καταπολέμηση της ισλαμιστικής τρομοκρατίας.


Η λογική παγκόσμια τάξη είναι πιθανόν να δημιουργηθεί αυθόρμητα από αυτούς που επιθυμούν δίκαιους κανόνες, σε ανοιχτές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς.

Ξέρουμε το κοινωνικό μοντέλο που είναι βιώσιμο και θα το επιθυμούσαν εκατομύρια άνθρωποι σε όλη τη γη.

Μια φιλελευθερη δημοκρατία στηριγμένη σε ένα πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το πρόβλημα είναι αν υπάρχει η πολιτική βούληση των ισχυρών της ΕΕ να το προωθήσουν.

Οι κυρίαρχες πλειοψηφίες στην Γερμανία δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να κάνουν την ίδια χειρονομία που έκανε η Δύση στους παπούδες τους, όταν είχαν βρεθεί νικημένοι και τρελαμένοι.

Να προτείνουν ένα μοντέλο ανοιχτών πολιτικών και οικονομικών θεσμών, στις χώρες που έχουν οικονομικά προβλήματα ή επιθυμούν να μπουν στην ζώνη του ευρώ.

"... η ύπαρξη αγορών δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση για την ύπαρξη (inclusive) ανοιχτών θεσμών. Οι εταιρείες μπορούν να ποδηγετήσουν τις αγορές, επιβάλλοντας υπέρογκες τιμές, αλλά και εμποδίζοντας την είσοδο ισχυρών ανταγωνιστών και νέων τεχνολογιών.
Αν οι αγορές αφεθούν στους μηχανισμούς λειτουργίας τους, υπάρχει το ενδεχόμενο να σταματήσουν να είναι (inclusive) ανοιχτές και να κυριαρχηθούν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό από τους οικονομικά και πολιτικά ισχυρούς. Οι (inclusive-δυνητικά συμμετοχικοί) ανοιχτοί οικονομικοί θεσμοί δεν προϋποθέτουν την ύπαρξη των αγορών εν γένει, αλλά των (inclusive-δυνητικά συμμετοχικών) ανοιχτών αγορών οι οποίες εξασφαλίζουν (level playing field) ισότητα των ευκαιριών και δημιουργούν οικονομικές ευκαιρίες για την πλειονότητα του πληθυσμού.” σελ. 341 Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη"


4 Η παγκόσμια τάξη των κλειστών εκμεταλλευτικών πολιτικών θεσμώνκείμενο υπό επεξεργασία, προτείνεται διορθώσεις στα σχόλια

Η Κίνα, οι χώρες που προέκυψαν από την κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και η Τουρκία.

Οι χώρες με απολυταρχικούς θεσμούς δεν αποκτούν ένα κράτος δικαίου αν απλά υιοθετήσουν ένα σύνταγμα, χωρίς την αποδοχή της κυρίαρχης πλειοψηφίας.
Στην πραγματικότητα γίνονται δημοκρατίες με κλειστούς πολιτικούς θεσμούς που συχνά καταλήγουν σε παρεοκρατικό καπιταλισμό (Crony capitalism) και πελατειακό σύστημα (Clientelism), αν το σύνταγμά τους προστατεύει μόνιμες θέσεις εργασίας για ένα μέρος του πληθυσμού.

Ακόμα το μερικό άνοιγμα των οικονομικών θεσμών δεν οδηγεί σε κράτος δικαίου στις μουσουλμανικές χώρες.
Η Τουρκία αφού αρχικά ακολούθησε μια πορεία προς ειρήνη και εκδημοκρατισμό, άλλαξε στάση υποκύπτοντας σε μια θρησκευτική πλειοψηφία που επιθυμούσε μια σουνητική δημοκρατία.

Επίσης το άνοιγμα των αγορών στην Κίνα δεν οδήγησε σε ένα κράτος δικαίου με την δυτική έννοια του όρου.
Αντίθετα το παγκόσμιο εμπόριο δυνάμωσε οικονομικά και στρατιωτικά την Κίνα, διατηρώντας τους κλειστούς πολιτικούς θεσμούς της.

Η μακραίωνη ιστορία μιας Κίνας με δισεκατομύρια κατοίκους δεν περιέχει την διεκδίκηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου από μεγάλες κυρίαρχες πλειοψηφίες.

Η Κίνα μπορεί να αγκάλιασε τις δυτικές εταιρείες για να τις αντιγράψει, αλλά σύντομα θα δημιουργήσει και το περιβάλλον για την ανάπτυξη καινοτομίας που μόνο η ίδια θα ελέγχει.

Μπορούμε να πούμε ότι πιθανόν οι πολιτικοί θεσμοί της Κίνας δεν πρόκειται να αλλάξουν ούτε σε χίλια χρόνια, τουλάχιστον αυτό το πιστευουν δισεκατομύρια κινέζοι.

Το ερώτημα μάλλον είναι πόσες χώρες της δύσης δεν θα γίνουν σαν την Κίνα?

Ο πόλεμος και οι πολιτικοί θεσμοί

Όλες οι χώρες με κλειστούς πολιτικούς θεσμούς, έχουν αντίστοιχα μια υψηλή εθνική συνείδηση και μεγάλες πλειοψηφίες που αναζητούν μεγαλύτερη οικονομική και στρατιωτική κυριαρχία.
Με άλλα λόγια είναι επιρρεπής σε πολέμους και μπορούν να μένουν ήσυχες μόνο αν αισθάνονται μια μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη να τις περιορίζει.

Ο Ομπάμα είχε την ψευδαίσθηση ότι ο Πούτιν θα ήταν λογικός, ενώ ήταν ικανοποιημένος που μπορούσε να συμφωνήσει με την Κίνα για την κλιματική αλλαγή.

Στην πραγματικότητα η σταδιακή απόσυρση της Αμερικής από τον ρόλο του αστυνόμου της παγκόσμιας τάξης, εκλήφθηκε σαν αδυναμία μέσα και έξω από την Αμερική.

Η Ρωσία ένιωθε σε πόλεμο με την Δύση, μα η απόσυρση της Αμερικής της επέτρεψε να γίνει ενεργή και στρατιωτικά στην Συρία.

Παράλληλα η Ρωσία έκανε έναν κρυφό πόλεμο στους θεσμούς της δύσης, χρηματοδοτωντας και ενισχύοντας τα κινήματα και τα κόμματα, αριστερά και δεξιά που επιθυμούσαν την διάλυση της ΕΕ.
Βοήθησε στο Brexit και στην εκλογή του Τραμπ.

Είναι προφανές ότι ο Ομπάμα και οι δυτικοί διανοούμενοι δεν είχαν μελετήσει καλά την σημασία των πολιτικών θεσμών κάθε χώρας.

Σήμερα θα πρέπει να θεωρούμε δυνητικά επιθετικά τα κράτη που έχουν χαμηλή διαβάθμιση κράτους δικαίου και δεν ανήκουν στην ΕΕ.

3 Ο Ομπάμα και η παγκόσμια τάξη
κείμενο υπό επεξεργασία, προτείνεται διορθώσεις στα σχόλια

Η εκλογή του Ομπάμα δημιούργησε μια νέα καμπή στην παγκόσμια τάξη.

Πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας βρέθηκε ένας εκλεγμένος κυβερνήτης να κυβερνά με αρετή.
Ενώ η αρετή είναι χρήσιμη σε μια διακυβέρνηση ενός "σοφού βασιλιά φιλοσόφου", δεν έχει καμία αξία για την αντιμετώπιση αυτού που επιθετικά διεκδικεί.

Η αρετή (και η λογική) βοήθησε τον Ομπάμα να διαχειριστεί πολλά από τα λάθη των προκατόχων του, όπως ένα λάθος πόλεμο στο Ιράκ.

Επίσης η αρετή (και η λογική) βοήθησε τον Ομπάμα να πάει κόντρα στα συμφέροντα των πετρελαϊκών εταιριών και να ακούσει τους επιστήμονες που προειδοποιούσαν για την κλιματική αλλαγή και να συνεναίσει με την Κίνα στην συμφωνία για το κλίμα. Ο Ομπάμα ήταν βασικός υποστηρικτής του Ολάντ και της Μέρκελ για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η αρετή (και η λογική) βοήθησε τον Ομπάμα να πετύχει μια συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιραν, χρησιμοποιόντας την σχέση του Πούτιν με την ισλαμική δημοκρατία,.

Η αρετή (και η λογική) βοήθησε τον Ομπάμα να δει τους λιγότερο προνομιούχους στην κοινωνία και να ζητήσει την ενίσχυσή τους.

Η αρετή (και η λογική) βοήθησε τον Ομπάμα να αναζητήσει συμφωνίες δίκαιου παγκόσμιου εμπορίου με περιορισμούς σχετικά με την εκμετάλλευση των ανθρώπων που παράγουν τα προιόντα στις διάφορες μακρινές χώρες.

Ο Ομπάμα βρέθηκε σε μια καταπληκτική συγκυρία. Οι Αμερικάνοι πολίτες του είχαν ζητήσει να αποσυρθεί η Αμερική στρατιωτικά από την παγκόσμια σκηνή, όταν η παρουσία της δεν εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό ζητούσαν και οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι.

Ο Ομπάμα ήθελε να αποτραβηχτεί η Αμερική με τον καλύτερο τρόπο.

Ωστόσο συνέβησαν πράγματα που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί.
Η αποχώρηση των αμερικάνικων στρατευμάτων δημιούργησε ένα κενό εξουσίας που έδωσε την ευκαιρία στην δημιουργία πολλών τρομοκρατικών οργανώσεων, που στηρίχθηκαν από τις χώρες της περιοχής για να συνεχίσουν ένα μακροαιώνιο πόλεμο των σουνιτών με τους σιιτες και όλοι μαζί ενάντια στο κράτος δικαίου των δυτικών χωρών.

Αυτοί που επιθυμούσαν την δύναμη και την κυριαρχία στο επιτελείο του Ομπάμα, τον έβλεπαν στραβά.
Οι συντηρητικοί έβλεπαν τον Ομπάμα αδύνατο και οι φιλελεύθεροι αριστερό.

Ο Ομπάμα στην αρχή ακολούθησε τους επιτελείς του και έδωσε εντολή για μια λάθος επέμβαση στην Λιβύη.

Πιθανά αυτή η λάθος επέμβαση έδωσε την δύναμη στον Ομπάμα να παίρνει αποφάσεις μόνος του και αυτό να είναι σεβαστό.

Η λάθος απόφασή του Ομπάμα να βάλει κόκκινη γραμμή στον Ασαντ χωρίς να είναι αποφασισμένος να την υλοποιήσει, έδωσε ένα σημάδι στην διεθνή κοινότητα ότι η υπερδύναμη δεν εννοεί αυτά που λέει.

Αν η κόκκινη γραμμή ήταν λάθος, η απόφαση του Ομπάμα να μην βομβαρδίσει τον Ασαντ αποτελούσε την πρώτη σοφή αντίδραση ενός κυβερνήτη, από την στιγμή που δεν υπήρχαν κυρίαρχες πλειοψηφίες στο έδαφος, με τις οποίες να μπορούσε να συνενοηθεί.

Και αυτή ακριβώς η σοφία είναι η απάντηση στον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία. Δεν πρέπει να σκοτώνεις αμάχους όταν θέλεις να επιβάλεις τον νόμο.

Η δημιουργία ενός κράτους δικαίου στην Βόρεια Συρία και ενός παλαιστινιακού κράτους δικαίου, δείχνει την κατεύθυνση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Μια κατευθυνση που την έδειξε ο ίδιος ο Ομπάμα πρωτού αποχωρήσει από τον λευκό οίκο.

Αντίθετα Πούτιν, Ερντογάν και Τραμπ, θέλουν να σπείρουν μίσος, για να θερίσουν τρομοκρατικές επιθέσεις στις ίδιες τους τις χώρες. Αυτό θα τους επιτρέψει να προτείνουν μια νέα τάξη.

Οι ανεξέλεγκτοι θάνατοι αμάχων ενισχύουν την τρομοκρατία μέσα στις ίδιες τις χώρες της δύσης.

Ο σοσιαλ φιλελεύθερος Ομπάμα

Ο Ομπάμα εργάστηκε για μεγαλύτερη πρόσβαση από τους πολίτες σε κοινωνική ασφάλιση, βασικό πυλώνα για μια σταθερή κοινωνία.

Αντί να υποστηριχθεί ένα κοινωνικό δίχτυ για όλους με βιώσιμο κόστος, ρεπουμπλικάνοι (συντηρητικοί) και φιλελεύθεροι αντέδρασαν.

Τώρα ανακαλύπτουν ότι ο Τραμπ δεν σέβεται το σύνταγμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και προτιμά τον προστατευτισμό.

Η μαύρη εργασία υποβαθμίζει την έννοια της κυριαρχίας του νόμου σε μεγάλες πλειοψηφίες του πληθυσμού. Αν ένας δίκαιος νόμος δεν διέπει την καθημερινότητα ενός ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος παύει να σέβεται τον νόμο.

Μερικές φορές οι ίδιοι οι μετανάστες που νιώθουν πια Αμερικάνοι, προτιμούν να χρησιμοποιούν παράνομους μετανάστες από την χώρα τους με μικρό κόστος.

Είναι συνηθισμένο ότι αν μια αγορά αφεθεί ελεύθερη, θα αποκλείσει τους νεοεισερχόμενους σε αυτή.
Κυρίαρχες πλειοψηφίες σε διάφορες χώρες θέλουν να αποκλείσουν νεοεισερχόμενους στις χώρες τους.

Φυσικά η απάντηση είναι ένα απλό, βιώσιμο κοινωνικό δύχτι προστασίας για όλους, που θα στηρίζεται σε μια κυρίαρχη πλειοψηφία που δέχεται να πληρώνει τους παραπάνω φόρους που χρειάζονται για την υλοποιησή του.

2 Η ιστορία της παγκόσμιας τάξης στο σύγχρονο παρελθόνκείμενο υπό επεξεργασία, προτείνεται διορθώσεις στα σχόλια


Ποια ήταν παλιά η παγκόσμια τάξη

Τους περασμένους αιώνες οι δυνατότερες αυτοκρατορίες καθόριζαν την παγκόσμια τάξη βασισμένες στην στρατιωτική, οικονομική και πολιτική δύναμη. Οι πιο αδύνατες εθνότητες είτε αναζητούσαν προστασία στους ισχυρούς, είτε επαναστατούσαν.
Οι πόλεμοι ήταν συνηθισμένο φαινόμενο στις περισσότερες περιοχές της γης.

Οι πολιτικοί και οικονομικοί θεσμοί απέκλειαν νεοεισερχόμενους στην διαχείριση της εξουσίας και του πλούτου.

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία είναι ένα παράδειγμα διαιώνισης των αποκλεισμών στην πολιτική εξουσία, που λειτούργησε για πάνω από χίλια χρόνια επιτρέποντας το ελεύθερο εμπόριο.

(Η Βυζαντινή και η Οθωμανική αυτοκρατορία με τους κλειστούς πολιτικούς θεσμούς και τους ανοιχτούς οικονομικούς, είναι το κατάλληλο υπόδειγμα για την σημερινή Κίνα, Ρωσία, Τουρκία και Ινδία. Αυτό το υπόδειγμα αντιλαμβάνονται οι κυρίαρχες πλειοψηφίες σε αυτές τις χώρες σαν παγκόσμιο)

Πως μετεξελίχθηκε η παγκόσμια τάξη

Τον περασμένο αιώνα η υπόσχεση μιας καλύτερης ζωής για όλους με βάση μαρξιστικές ιδέες δημιούργησε επαναστάσεις σε πολλά μέρη της γης.
Τα αποτελέσματα ήταν παντού καταστροφικά.
Η ιδέα μιας κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας ήταν καταστροφική.
Έφερε εκατόμβες νεκρών αλλά και υποβάθμιση της δυνατότητας παραγωγής πλούτου.

Στην Γερμανία, άνθρωποι ταλαιπωρημένοι από μια οικονομική κρίση και συνηθισμένοι στο υπαλληλικό κράτος αποδέχτηκαν εύκολα στους θεσμούς μιας στρατοκρατικής διακυβέρνησης, στο όνομα της ανωτερότητας της φυλής τους.

Το ελεύθερο εμπόριο στον δυτικό κόσμο μαζί με την αναζήτηση για συμμετοχή στην εξουσία των αποκλεισμένων οδήγησε στην ανάπτυξη του κράτους δικαίου.

Μετά τo τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου οι νικητές έκαναν μια πρωτοφανή χειρονομία.
Επέτρεψαν στους νικημένους να ευημερήσουν,  αν αποδέχονταν τους πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς τους. Οι ηττημένοι πήραν την ευκαιρία και ευημέρησαν.

 Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο άρχισε ο ψυχρός πόλεμος.

Η Σοβιετική ένωση και η δύση μπήκαν σε μια κούρσα εξοπλισμών για να υπερασπιστούν τους αντίστοιχους πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς τους.

Η Σοβιετική ένωση κατέρρευσε από μόνη της επειδή ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας δεν μπορούσε να παράγει πλούτο και καινοτομία.
Εξαίρεση στην παραγωγή καινοτομίας υπήρξε στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς.

Η Ανατολική Γερμανία είναι η μοναδική χώρα όπου η κυρίαρχη πλειοψηφία των πολιτών ήθελε ειρηνικά να αλλάξει τους πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς της, υιοθετόντας το μοντέλο της Δυτικής Γερμανίας.

Η Αμερική έμεινε η μοναδική υπερδύναμη.
Η Αμερική σαν υπερδύναμη δεν έκανε αυτό που έκαναν οι παλιές αυτοκρατορίες να κατακτούν άλλες περιοχές. Αντίθετα ασχολήθηκε με το παγκόσμιο εμπόριο, πιστεύοντας λανθασμένα ότι το ελεύθερο εμπόριο συνδέεται με την δημιουργία δημοκρατικών θεσμών.

Φυσικά η Αμερική έχει ένα παρελθόν επέμβασης σε ξένα κράτη, είτε για να αντιμετωπίσει την πρώην Σοβιετική Ένωση, είτε για να εξασφαλίσει φτηνούς ενεργειακούς πόρους για την οικονομία της.

Σημαντικό σημείο καμπής στην παγκόσμια τάξη είναι η τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους.

Ήταν το αποτέλεσμα της επέμβασης της Αμερικής σε μακρινές χώρες και συμμαχιών της, με κάποιες από αυτές.

Ένας αόριστος πόλεμος άρχισε, ένας πόλεμος ενάντια στην τρομοκρατία.

Η Αμερική έχασε αυτόν τον πόλεμο αν και ξόδεψε ανυπολόγιστα ποσά.
Ο πόλεμος χάθηκε γιατί δεν ήταν επαρκώς προσδιορισμένοι οι εχθροί και οι σύμμαχοι. Πολύ εύκολα φαίνεται ότι οι συμμαχίες που συνδέονταν με οικονομικά συμφέροντα, δεν είναι αυτόματα συμμαχίες για τον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία.

Η Αμερική δεν κατανόησε την σημασία των πολιτικών θεσμών σε κάθε χώρα.
Συνακόλουθα δεν κατανόησε την σημασία των κυρίαρχων πλειοψηφιών που στηρίζουν τους θεσμούς σε κάθε χώρα.

Μπορείς να έχεις όση στρατιωτική δύναμη μπορείς να φανταστείς, αλλά δεν έχει καμία χρησιμότητα για την καταπολέμηση της τρομοκρατία, όταν οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν άμαχους σαν ανθρώπινες ασπίδες και μπορούν να βρίσκουν κυρίαρχες πλειοψηφίες να τους στηρίζουν.

Χρειάζεσαι στο έδαφος τις κυρίαρχες πλειοψηφίες που θα πολεμήσουν οι ίδιοι τους τρομοκράτες, χωρίς να σκορπάνε το μίσος, χωρίς να γίνονται ίδιοι με τους τρομοκράτες, χωρίς να κάνουν εγκλήματα πολέμου.

Μόνο οι ίδιοι οι Μουσουλμάνοι μπορούν να αντιμετωπίσουν στην Βόρεια Συρία την τρομοκρατία του isis και να περιορίσουν τις προσφυγικές ροές από την περιοχή.
Αυτό όμως πρέπει να συνοδεύεται από την δημιουργία μιας περιοχής κράτους δικαίου, που μπορεί να αυτοδιοικείται με ένα σύστημα πιο συμμετοχικής δημοκρατίας όπως τα καντόνια της Ελβετίας.

Η ΕΕ θα έπρεπε να υποστηρίξει, στρατιωτικά και διοικητικά στην αρχή, ένα τέτοιο project, όπως κάποτε υποστήριξε το Δυτικό Βερολίνο στην Ανατολική Γερμανία.

1 Οι ιδεολογίες, οι εφαρμοσμένες πολιτικές και οι θεσμοίκείμενο υπό επεξεργασία, προτείνεται διορθώσεις στα σχόλια

Πολλές ιδέες και μοντέλα προτάθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα για την καλύτερη οργάνωση των ανθρώπινων κοινωνιών.
Πολλά από αυτά τα μοντέλα εφαρμόστηκαν σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους στην γη.

Οι μαρξιστικές ιδεολογίες οδηγούν σε κράτη όπως η Βόρεια Κορέα.
Οι αναρχικές ιδεολογίες οδηγούν σε κράτη όπως η Νιγηρία. Η κατάρρευση του κράτους δεν οδηγεί σε μια αγγελική αναρχική κοινωνία, αλλά σε πολέμαρχους που μάχονται για το ποιος θα επικρατήσει.
Οι φασιστικές ιδεολογίες καταλήγουν σε κράτη όπως η Βόρεια Κορέα.

Να δούμε όμως τις βασικές ιδεολογίες που στηρίζουν την δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Οι φιλελεύθεροι, οι σοσιαλδημοκράτες και οι συντηρητικοί.

Οι φιλελεύθεροι:

Οι φιλελεύθεροι πιστεύουν σε μια ελεύθερη αγορά, που θα επιτρέψει την δημιουργία πλούτου, αδυνατούν φυσικά να δουν (ή δεν τους ενδιαφέρει) ότι στην πραγματικότητα οι ελεύθερες αγορές έχουν την τάση να κλείνουν και να αποκλείουν νεοεισερχόμενους.

Οι φιλελεύθεροι δεν επιθυμούν μια παγκόσμια τάξη που να προσδιορίζεται από μη ελεγχόμενους διεθνείς οργανισμούς, βασισμένους σε ένα κράτος δικαίου.

Προτιμούν την ελευθερία να επιχειρούν όπου επιθυμούν, να μην καταβάλουν φόρους.

Προτιμούν ακόμα να έχει την ευθύνη ο καθένας μόνος του για την υγεία του.

Στους φιλελεύθερους ανήκουν ένθερμοι υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συνταγματικής νομιμότητας, του κράτους δικαίου.

Οι φιλελεύθεροι παράγουν την πιο τεκμηριωμένη κριτική στους σοσιαλδημοκράτες.

Οι φιλελεύθεροι συγκρούονται με τους συντηρητικούς για την ελευθερία της αυτοδιάθεσης των ατόμων.

Παρότι είναι οι ποιο θερμοί υποστηρικτές ενός συνταγματικού κράτους δικαίου, αδυνατούν να το υλοποιήσουν γιατί δεν κατανοούν ότι οι νόμοι έχουν αξία όταν υποστηρίζονται από κυρίαρχες πλειοψηφίες.

Απορρίπτοντας σαν αρνητικά τα κοινωνικά δικαιώματα δεν μπορούν να απευθυνθούν σε μεγάλες πλειοψηφίες.

Οι σοσιαλδημοκράτες

Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν την ατυχία να μην είναι βιώσιμο αυτό που υποστηρίζουν.

Οι σοσιαλδημοκράτες είναι ένθερμοι υποστηρικτές της αλληλεγγύης και των ανοιχτών συνόρων, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς δανεικά.

Ο λόγος είναι ότι οι σοσιαλδημοκράτες των νοτίων και (ανατολικών ?) χωρών της ΕΕ έχουν θεσμοθετήσει συνταγματικά μόνιμες θέσεις εργασίας και εγγυημένες συντάξεις, κάτι που φυσικά δεν μπορεί να αποδοθεί σε όλους.

Είναι όμορφο το αίσθημα της αλληλεγγύης που μοιράζονται, αλλά είναι μόνο λόγια.

Ζητάνε υψηλούς φόρους και παρέχουν χαμηλές υπηρεσίες.

Και όμως την λύση στις βόρειες χώρες της ΕΕ και αλλού, την έδωσαν σοσιαλδημοκράτες που κατανόησαν τους φιλελεύθερους.

Το μεγάλο μυστικό της επιτυχίας λέγεται ευελιξία και ασφάλεια στην αγορά εργασίας. Είναι ένας θεσμός που ισορροπεί την ατομικότητα με την αλληλεγγύη.

Οι συντηρητικοί
Γιατί αφού βρήκαμε μια μορφή κοινωνικής οργάνωσης που μπορεί να είναι αποδεκτή από εκατομμύρια ανθρώπους δεν την υλοποιήσαμε?

Αυτή η μορφή κοινωνικής οργάνωσης μπορεί κάποια στιγμή να υπερέβαλε στις παροχές του κοινωνικού κράτους και να χρησιμοποίησε δανεικά για να τις υλοποιήσει.
Μια ισορροπία όμως που να μην παραβιάζει την συνθήκη του Μάαστριχ, είναι δυνατόν να υλοποιηθεί σε οποιαδήποτε χώρα το επιθυμεί η πλειοψηφία των πολιτών.

Ήδη το ΔΝΤ στην Ελλάδα, ζητάει ένα ελάχιστο δείχτη προστασίας για όλους, κάτι που δεν το ζητάει ούτε η αντιπολίτευση.

Τι λοιπόν σταμάτησε την υλοποίηση αυτής της κοινωνικής οργάνωσης και αυτών των πολιτικών και οικονομικών θεσμών σε άλλες χώρες?

Οι υπάρχουσες οικονομικές ελίτ δεν ήθελαν να πληρώνουν φόρο, ούτε να έχουν περιορισμό στις επιχειρήσεις τους.

Τα σοσιαλδημοκρατικά συνδικάτα στις χώρες του νότου αντιτίθενται στην απελευθέρωση των απολύσεων με την δημιουργία ενός προστατευτικού κοινωνικού κράτους για όλους.
Δεν θέλουν να διαταράξουν την άνεση των προστατευόμενων.

Στη μεγάλη Βρετανία οι εργαζόμενοι που έχασαν από την παγκοσμιοποίηση, ακολούθησαν τις ψεύτικες υποσχέσεις των δημαγωγών.

Επίσης η μη ενσωμάτωση των μουσουλμάνων δημιούργησε δυσαρέσκεια σε μεγάλες πλειοψηφίες.

Στην Αμερική ενώθηκαν πολλές και διαφορετικές ομάδες με διαφορετικά συμφέροντα και όταν ένας δημαγωγός συγκέντρωσε τις επιθυμίες  μιας κυρίαρχης πλειοψηφίας, ψηφίστηκε για πρόεδρος.

Η ελιτ των πετρελαϊκών εταιριών διαφωνούσε με τους επιστήμονες για την κλιματική αλλαγή.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε ένα δημαγωγικό ρόλο με στοιχεία από μια αριστερή κριτική στην υπερδύναμη.

Ο Τραμπ και η παρέα του επιτέθηκαν στους ίδιους τους θεσμούς της Αμερικής, στο κράτος δικαίου και πρότειναν μια νέα παγκόσμια τάξη που να εξυπηρετεί τις Anocracies.

Υπάρχουν εξηγήσεις, άλλες επιλογές?

Μα γιατί πήγαν τα πράγματα τόσο στραβά, εδώ στέλνουμε διαστημικές συσκευές σε άλλους πλανήτες, επικοινωνούμε μεταξύ μας από άκρη σε άκρη σε όλη τη γη?

Αν θέλουμε μια απλή εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτή η διαταραχή στην παγκόσμια τάξη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οφείλεται, στην αποτυχία των πολιτικών θεσμών μας να διαχειρηστούν τις σύγχρονες προκλήσεις, γιατί οι μεγάλες πλειοψηφίες έχασαν την εμπιστοσύνη τους σε αυτούς.

Είχαμε έχουμε άλλες επιλογές γιατί δεν τις αξιοποιήσαμε?

Το περίεργο είναι ότι είχαμε και έχουμε άλλες επιλογές που μπλοκαρίστηκαν από δυνατές φιλελεύθερες και συντηρητικές ελίτ και οργανωμένα εργατικά συμφέροντα.

Επιπρόσθετα έγιναν λάθη στην ενσωμάτωση των μεταναστών και στην πολιτική των ανεξέλεγκτων ανοιχτών συνόρων.

Παρεξηγήθηκε και η έννοια της ανεκτικότητας. Η  ανεκτικότητα μπορεί να λειτουργήσει μόνο όσο μεγάλες κυρίαρχες πλειοψηφίες σέβονται από μόνες τους τον νόμο και οι νεοεισερχόμενοι στις κοινωνίες επίσης σέβονται τον νόμο.

Οι σοσιαλ φιλελεύθερες προτάσεις είναι τα θεμέλια κάθε κράτους δικαίου.

Ναι όσο και αν φαίνεται περίεργο κανείς δεν προτείνει σοσιαλ φιλελεύθερες πολιτικές στις περισσότερες χώρες του κόσμου.
Αν τύχει και προτείνει κάποιος σοσιαλ φιλελεύθερες πολιτικές θα βρει ένα αδιαπέραστο τοίχος από σοσιαλδημοκράτες και φιλελεύθερους.

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

ok, you can stay, but please respect your signature, your agreement, in other case Goooooooo!"Afternoon, Sir. Can we help?"
"Yeah - I want a better deal on my im membership."
No there no special deals for nobody. We offer translation assistance if somebody needs, but that's all.
"Well, I don't like the paying and I don't like the rules. I don't like how we vote. You're all a dictator. I've decided - I'm leaving. I'm cancelling my IM membership."
"OK"
"But I still want access."
"Right. OK - we can sort out some partial access deal, you can stay as an observer but you can't speak here if you don't accept the rules and the party identity
You'd need full membership for full access."
"Oh, so you want to punish me for not being a social liberal member, eh?!"
"No..."
"Yes, you're punishing me. You're just like a WWII prison guard without freedom of speech."
"Um, what? You're free to go..."
"You need me more than I need you!"
"Please go...you do not respect your signature"
This institution belongs to social liberals, not to liberals.
Liberals kindly requested to create their own institution, to speak to their own audiences.
In other case this is an institutional Trojan Horse.
In a social liberal institution, the liberals are more than social liberals, and they call it democracy


ok, you can stay, but please respect your signature, your agreement, in other case Goooooooo!

Πρότασεις στον γραμματέα του ALDE 

Αγαπητέ κ. Γραμματέα του ALDE,

Ο θεσμός των ατομικών μελών αδυνατεί να λειτουργήσει, ο λόγος είναι ότι τα άτομα που γίνονται ατομικά μέλη του ALDE δεν σέβονται την υπογραφή τους.

Μπήκα στο ALDE για να να συζητήσω σοσιαλ-φιλελεύθερες προτάσεις, για μια άλλη Ελλάδα για μια άλλη Ευρώπη και δεν μπορώ να βρω πουθενά σοσιαλ-φιλελεύθερους στην Ελλάδα.

Η συντονίστρια των ατομικών μελών του ALDE στην Ελλάδα, συμφώνησε με ατομικό μέλος, που με προέτρεψε να εγκαταλείψω τα ατομικά μέλη του ALDE, επειδή δήλωσα σοσιαλ-φιλελεύθερος. 

Τελικά ποια είναι η ταυτότητα του ALDE? 

Αν το ALDE δεν είναι σοσιαλ-φιλελεύθερο, ενημερώστε με για τα ψηφίσματα που άλλαξαν την ταυτότητα του, για να φύγω από το ALDE. 

Αν το ALDE είναι σοσιαλ-φιλελεύθερο, ζητάω την παραίτηση της συντονίστριας των ατομικών μελών του ALDE στην Ελλάδα, γιατί αδυνατεί να υποστηρίξει την ταυτότητα του κόμματος. 

Επίσης, αν το ALDE είναι σοσιαλ-φιλελεύθερο, ζητάω την διαγραφή, του ατομικού μέλους που με προέτρεψε να φύγω.

Αγαπητέ κ. Γραμματέα του ALDE

θα ήθελα να προτείνω όλες οι ομάδες των ατομικών μελών του ALDE στο facebook, σε κάθε χώρα να είναι δημόσιες.

Η πολιτική συζήτηση πρέπει να γίνεται στην "αγορά", όπως στην αρχαία Ελλάδα και όχι σε κλειστά δωμάτια μεταξύ φίλων.

'Όποια ατομικά μέλη εκφράζονται μυστικά για δημόσιες πολιτικές, να αποχωρίσουν από το ALDE. 

Επίσης όλες οι ομάδες των ατομικών μελών του ALDE σε κάθε χώρα πρέπει να είναι ανοικτές για κάθε ατομικό μέλος, από οποιαδήποτε χώρα, όπως συμβαίνει και στο Slack.

σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

ατομικό μέλος του ALDE  Ελλάδας,


ΔημήτρηςΠαρακάτω παραθέτω δύο συζητήσεις που (δεν) έγιναν στην ομάδα των ατομικών μελών του ALDE Ελλάδας και πιθανό μπορείτε να δείτε την απάντηση του ALDE, στο ALDE Party individual members groupΣυζήτηση πρώτη

Δημήτρης:

Αγαπητή "Μαρία" (το όνομα είναι υποθετικό για την συντονίστρια των ατομικών μελών του ALDE στην Ελλάδα, αν μου δώσει την άδεια θα χρησιμοποιήσω το πραγματικό της όνομα))
Σύμφωνα με το email, μου έστειλες, έχεις κληθεί να μιλήσεις για θέματα της ΕΕ από την φιλελεύθερη Ελληνική σκοπιά, στις Βρυξέλλες στα κεντρικά γραφεία, στα ατομικά μέλη Βελγίου, παρουσία του γραμματέα του κόμματος.
Θα ήθελα να ρωτήσω αν εκεί θα πας να εκθέσεις τις προσωπικές σου απόψεις, ή θα εκφράσεις τα ατομικά μέλη Ελλάδας.
Και στις δύο περιπτώσεις καλά θα ήταν τα ατομικά μέλη να ξέρουν αυτά που πρόκειται να πεις.
Δεν είμαι ενήμερος για κάποια συζήτηση στο Slack: ALDE Party Individual Members ή σε αυτή την ομάδα των ατομικών μελών στο facebook (Ατομικά Μέλη ALDE Ελλάδας), για τα θέματα που θα παρουσιάσεις, αν κάνω λάθος ενημέρωσέ με. Θυμίζω ότι η επίσημη πλατφόρμα επικοινωνίας των ατομικών μελών είναι το slack.
Περιμένω μια ενημέρωση για τα βασικά σημεία αυτών που θα παρουσιάσεις.

Αγαπητή "Μαρία"
με την ευκαιρία της επίσκεψής σου στα κεντρικά γραφεία του κόμματος θα ήθελα να βοηθήσεις εμένα και τα υπόλοιπα ατομικά μέλη να προσδιορίσουμε την ταυτότητα του ALDE.
Ένα πολιτικό κόμμα είναι ο χώρος που συνευρίσκονται πολίτες με κοινές (ή κοντινές) αρχές και αξίες και με βάση αυτές συζητάνε και προτείνουν πολιτικές.
Για να βρίσκομαι εγώ και τα υπόλοιπα ατομικά μέλη στο ALDE, πρέπει να ξέρουμε την ταυτότητα του ALDE, έτσι ώστε να μπορούμε να κρίνουμε αν είναι το σωστό κόμμα για να συζητήσουμε τις απόψεις μας με άλλους πολίτες.
Η ταυτότητα του ALDE βρίσκεται σε όλα τα ψηφίσματα που έχουν εγκριθεί από την ίδρυση του.
Δεν είναι εύκολο ένας πολίτης να μπορεί να μελετήσει όλο αυτό το υλικό. Χρειαζόμαστε ένα κείμενο τριών σελίδων που να περιγράφει την ταυτότητα του ALDE.

Εγώ για παράδειγμα θεωρώ ότι μόνο σοσιαλ-φιλελεύθερες πολιτικές μπορούν να γίνουν αποδεκτές από κυρίαρχες πλειοψηφίες στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Αν το ALDE δεν αποδέχεται σοσιαλ-φιλελεύθερες πολιτικές, πρέπει να είμαι ενήμερος για να αποχωρίσω από τα ατομικά μέλη, για να μην χάνω τον χρόνο μου.

Αυτό δεν είναι αποσχιστικό και να φύγουν μερικά ατομικά μέλη δεν θα διαλυθεί το ALDE, απλά αυτά που θα μείνουν θα μπορούν να συζητήσουν.

Προσωπικά θεωρώ ότι υποστηρικτές του Πούτιν και του Τραμπ δεν χωράνε στο ALDE από πλευράς αρχών και αξιών.

Θα ήθελα να ζητήσεις από τον γραμματέα την άμεση διαγραφή τους. Δεν έχει νόημα να είμαστε πολλοί αν ο καθένας είναι στον κόσμο του και προσπαθεί να τον επιβάλει και στους υπόλοιπους.

Αγαπητή "Μαρία"
Θα ήθελα ακόμα να σου πω τι θα έλεγα εγώ στον γραμματέα αν επρόκειτο να εκφράσω την δική μου γνώμη και όχι την άποψη της πλειοψηφίας των ατομικών μελών που φυσικά δεν γνωρίζω, ούτε είμαι ενήμερος αν την γνωρίζει κανείς.
Πρώτα από όλα θα ευχαριστούσα τον γραμματέα που το ALDE δημιούργησε τον θεσμό των ατομικών μελών.
Μετά θα έλεγα στον γραμματέα ότι κατά την γνώμη μου ο κλασσικός φιλελευθερισμός δεν μπορεί να προξενήσει το ενδιαφέρον σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού.
Τα ατομικά δικαιώματα τα υπερασπίζονται σοβαρά, ή υποκριτικά και η αριστερά.
Επιπρόσθετα ο κλασσικός φιλελευθερισμός κάνει λάθος όταν εμπιστεύεται τις αγορές. Η πραγματικότητα φαίνεται να είναι ότι οι αγορές τείνουν να γίνουν κλειστές με την πίεση των δυνατών και των προστατευμένων.
Ο κλασσικός φιλελευθερισμός αδυνατεί να δει τις διακρίσεις που δημιουργούνται μεταξύ των εργαζομένων, έτσι δεν είναι ικανός να παράγει προτάσεις που να αφορούν τους πολλούς, χώρια βέβαια ότι αυτό έχει ένα οικονομικό κόστος, που οι κλασσικοί φιλελεύθεροι δεν θέλουν να αναλάβουν.
Ο σοσιαλ-φιλελευθερισμός λειτουργεί με επιτυχία σε πολλές βόρειες χώρες της Ευρώπης.
Σχετικά με την οικονομία θα έλεγα στον γραμματέα ότι μόνο ο θεσμός της ευελιξίας και ασφάλειας στην αγορά εργασίας μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας.
Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτός ο θεσμός είναι αντισυνταγματικός για δημόσιο, ΔΕΚΟ και άλλους προνομιούχους.
Σχετικά με την μετανάστευση αλλά και την τρομοκρατία θα έλεγα στο γραμματέα ότι μόνο η δημιουργία ομοσπονδίας στην Β. Συρία μπορεί να έχει πραγματικό αποτέλεσμα. Η Ρωσία και η Τουρκία θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους πρόσφυγες για να αποσταθεροποιήσουν την ΕΕ.
Σχετικά με την ολοκλήρωση της ΕΕ θα έλεγα στον γραμματέα ότι μπορεί να προχωρήσει μόνο σαν μια ένωση χωρών με κοινούς ανοιχτούς πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς (inclusive political and economic institutions).
Αν οι πολίτες μιας χώρας δεν αποδέχονται τους ανοικτούς θεσμούς, η χώρα πρέπει να διευκολύνεται να αποχωρίσει από την ΕΕ.

"Κώστας":  (το όνομα είναι υποθετικό για ένα ατομικό μέλος του ALDE, αν μου δώσει την άδεια θα χρησιμοποιήσω το πραγματικό του όνομα)

"Αγαπητέ κάπου το έχετε χάσει το θέμα. Απαντώντας από τη δική μου σκοπιά και στα τρία σας συνολικά post λέω τα εξής:
- Προφανώς και η "Μαρία" δε θα μεταβεί για να εκφράσει στο γραμματέα του Alde προσωπικές της απόψεις. Αν ήταν έτσι δε θα είχε και υποχρ
έωση να μας ενημερώσει για το ταξίδι της.
- Το να λέτε ότι πρέπει να προσδιορίσουμε την ταυτότητα του ALDE όταν πιο κάτω λέτε πως η ταυτότητά του έχει διαμορφωθεί από ψηφίσματα είναι από μόνο του αρκετά αντιφατικό. Τι ακριβώς να προσδιορίσουμε; Το ήδη προσδιορισμένο;
- Αν έλκεστε από τις ιδέες του σοσιαλ φιλελευθερισμού τότε ναι, κατά την προσωπική μου άποψη ίσως πρέπει να επανεξετάσετε την παραμονή σας στο ALDE. Ο σοσιαλφιλελευθερισμός ή κρατικοδίαιτος καπιταλισμός όπως εγώ τον αποκαλώ δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία μεταμοντέρνα εκδοχή του κρατισμού με "μεταρρυθμιστικό" προσωπείο. Διαβάστε λίγο καλύτερα για την απαρχή του σαν κίνημα στην Ευρώπη και το τι πρεσβεύει στο οικονομικό πεδίο και το ξανασυζητάμε.
- Τέλος, οι λόγοι που ο φιλελευθερισμός δε βρίσκει ανταπόκριση (με αστερίσκο αυτό) δε μπορούν να εξηγηθούν σε μία παράγραφο γιατί δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι μόνο οικονομικοί ή κοινωνικοί. Αν έχετε πάντως παρατηρήσει, από την αρχή αυτής της κρίσης οι κλασσικές ιδέες του φιλελευθερισμού έχουν μπει στο επίκεντρο στους κόλπους της ΕΕ και αυτό φαίνεται από αρκετά ψηφίσματα στο ευρωκοινοβούλιο που ετέθησαν από το ALDE και υπερψηφίστηκαν."

Η "Μαρία" κάνει "like" στον "Κώστα"

"Μαρία": 

Δημήτρη σου απαντώ εδώ για να κλείσει η συζήτηση και παρακαλώ να μη συνεχίσεις τα tag σε άλλα ποστ.. 
Δε θα εκφράσω ουτε την αποψη μου ουτε αυτην των μελων στην Ελλαδα, απλως θα παρουσιασω τι γινεται αυτη τη στιγμη στη φιλελευθερη πολιτικη σκηνη στη χω
ρα μας. Τα μελη ειναι παραπανω απο ενημερα καθως εγω η ιδια σας εστειλα το μεηλ για να ξερετε οτι θα ειμαι Βρυξελλες κατι που αλλωστε ηταν και "περιττο" αφου μπορειτε να βρειτε την πληροφορια στο site του κομματος. 
Δε θα μιλησω ουτε για τις αστοχιες του φιλελευθερισμου ουτε για τους στρατηγικους στοχους των ατομικων μελων εν συνολω. Θα μιλησω για τις τελευταιες εξελιξεις στην Ελλαδα και πώς επηρεαζουν καο επηρεαζονται απο αυτες στην υπολοιπη ΕΕ. Αυτα απο'μενα και καλο Σαββατοκυριακο!

Δημήτρης:

Αγαπητέ ¨Κώστα" νομίζω ότι εσύ κάπου έχεις χάσει το θέμα. και φυσικά δεν απαντάς στο σύνολο των θεμάτων που έθεσαν τα τρία post.

Καταρχήν εσύ βρίσκεσαι εδώ και μιλάς μαζί μου, επειδή συμφώνησες στην Διακήρυξη της Στουτγκάρδης. 


Ή δεν ξέρεις τι υπέγραψες, ή ξέρεις τι υπέγραψες αλλά δεν το πιστεύεις.

Εδώ μπαίνει ένα θέμα σεβασμού στον θεσμό του ALDE.

Βρίσκεσαι στα ατομικά μέλη του ALDE και αν ήθελες να είσαι σοβαρός θα έπρεπε να μου εξηγήσεις ποια ψηφίσματα άλλαξαν την βασική διακήρυξη του ALDE.
Αυτό ζήτησα να προσδιορίσουμε που ακριβώς άλλαξε η ταυτότητα του ALDE γιατί στην Ελλλάδα δεν βλέπω τα ατομικά μέλη να υπερασπίζονται την ταυτότητα του ALDE

να σου θυμίσω τι υπέγραψες για να έχεις το προνόμιο να μιλάς μαζί με τα ατομικά μέλη.

"The democratic parties in the European Community based on liberal principles 

... desiring to make possible for all citizens of Europe a decent life in a free society, ...

...
2. The European Union needs a free democratic constitution based on the principles of division of powers, majority voting and protection of minorities. 
We therefore call for: 

...
the greatest possible recourse to the Economic and Social Committee and to the Standing Committee on Employment, with a particular view to securing at the level of the Community the participation of workers in the management, control and profits of undertakings. 

3. The European Union must assure steady and balanced economic growth, thus creating for its citizens the conditions for effective social protection in the vissicitudes of life. This can no longer be done at national level. 
We therefore call for: 

... with a view to ensuring optimal economic growth and sufficient resources to provide effective help for the socially disadvantaged, 
the redistribution of wealth both by use of the Social Fund to reduce inequality between individuals and the Regional Development Fund to reduce iequalities between Regions, .."

"Κώστας":

 "Η ταυτότητα του ALDE βρίσκεται σε όλα τα ψηφίσματα που έχουν εγκριθεί από την ίδρυση του.

Δεν είναι εύκολο ένας πολίτης να μπορεί να μελετήσει όλο αυτό το υλικό. Χρειαζόμαστε ένα κείμενο τριών σελίδων που να περιγράφει την ταυτότητα του ALDE."

Αυτό γράφεις στο προηγούμενο post σου. Είναι το ίδιο μ' αυτό που γράφεις εδώ ή απλά πάμε να τα μπαλώσουμε λίγο; Ξεκαθάρισε πρώτα τι θες κι έλα μετά να ξεκαθαρίσουμε και τα του ALDE. Όσο μπορούμε....

Δημήτρης: 

Δεν καταλαβαίνω τι δεν καταλαβαίνεις. Αν το ALDE άλλαξε από σοσιαλφιλεύθερο με κάποια ψηφίσματα που αμέλησε να αναρτήσει πρέπει να με ενημερώσεις για τα ψηφίσματα αυτά και για την αμέλεια του ALDE να τα αναρτήσει και μετά να πεις σε κάποιο ατομικό μέλος ότι κατά την γνώμη σου πρέπει να φύγει. Αν το ALDE είναι ακόμα σοσιαλφιλελευθερο θα σε παρακαλούσα να φύγεις από ατομικό μέλος και η "Μαρία" που συμφώνησε μαζί σου να παραιτηθεί

"Κώστας":

 Ό,τι να 'ναι. 

Δημήτρης: 

Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι οι Έλληνες κλασσικοί φιλελεύθεροι με βοήθησαν πολύ για να κατανοήσω την πραγματικότητα, τους εκτιμώ και πολύ συχνά τους προβάλω στο χρονολόγιο μου. Αν το ALDE παραμένει σοσιαλφιλελεύθερο θα τους παρακαλούσα να σέβονται την υπογραφή τους και να μην λειτουργούν επιθετικά στις αρχές του θεσμού που τους φιλοξενεί.

Έχουμε μπερδέψει την έννοια της ελευθερίας του λόγου και κάποιοι την χρησιμοποιούν για να υπονομεύσουν τους ίδιους τους θεσμούς της δημοκρατίας. Ελευθερία του λόγου σημαίνει ότι ο κάθε πολίτης μπορεί να έχει την δική του άποψη για την πολιτική και μπορεί να βρει άλλους πολίτες με παρόμοιες απόψεις, να κάνει κόμμα, να συνεργαστεί με άλλους, για να μπορεί να απευθυνθεί σε μεγάλες ή μικρές πλειοψηφίες. Το να συμμετέχει κάποιος σε θεσμούς ενώ αντιτίθεται στις αρχές τους θα το ονόμαζα ¨"θεσμικό δούρειο ίππο" που καταστρέφει την δημοκρατία. Αν το ALDE είναι σοσιαλφιλελευθερο είναι απαράδεκτο να μπαίνουν στο ALDE κλασσικοί φιλελεύθεροι για να υπονομεύσουν τις αρχές του, έχοντας υπογράψει ψέμματα ότι συμφωνούν με αυτές.

Αγαπητέ "Κώστα" θα μου επιτρέψεις να σου εκθέσω την δικιά μου αντίληψη για τον σοσιαλφιλελευθερισμό. Ο σοσιαλφιλελευθερισμός είναι η φυσική θεσμική εξέλιξη του φιλελευθερισμού που είναι ικανή να δώσει λύσεις και μοντέλα διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Για μένα ο σοσιαλφιλελευθερισμός είναι η εξέλιξη του Χάγιεκ με ίσως υπερβολική την περιορισμένη οικονομική προστασία. Ο κλασσικός φιλελευθερισμός και Φρύντμαν μαζί είναι μια παρέκκλιση. Προδίδουν τον Ανταμ Σμιθ και τον Χαγιέκ. Τι θα λέγανε Σμιθ και ο Χαγιεκ σήμερα αν τους έλεγες ότι τα φάρμακα στην Αμερική κάνουν πολύ πιο ακριβά από τον Καναδά?

Οι κλασσικοί φιλελεύθεροι έχουν την δυνατότητα να αναδείξουν την υποκρισία των κρατιστών, από εκεί και πέρα δεν έχουν λύσεις γιατί δεν θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Η θέση τους είναι μια μικρή περιορισμένη ελίτ, αλλά αδυνατούν να απευθυνθούν σε μεγάλες πλειοψηφίες, οι ιδέες τους είναι γιαυτούς, δεν μπορούν να είναι ελκυστικές για πολλούς. Είναι πολλοί σημαντικοί αλλά να κάνουν δικό τους κόμμα. Δεν μπορούν να λειτουργούν επιθετικά στο ALDE και τις αρχές του.

[Προσωπικά συμφωνώ σε αρκετά μαζί τους, αλλά θεωρώ την συλλογικότητα εξίσου σημαντική με το άτομο. Θεωρώ ότι το συλλογικό συμφέρον είναι πιο σημαντικό από το ατομικό για να μπορέσει να λειτουργήσει μια κοινωνία.
Η ελευθερία του ατόμου εξασφαλίζεται από την δυνατότητα συμμετοχής του σε ανοικτές αγορές, που λειτουργούν με κοινούς κανόνες για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.
Οι ελεύθερες αγορές αν αφεθούν μόνες τους γίνονται μονοπωλιακές που αποκλείουν τους μικρούς.
Οι ελεύθερες αγορές δεν στηρίζονται σε αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες, γιαυτό είναι εκμεταλλευτικές.   
Τι είναι ο κλασικός φιλελευθερισμός;]

Οι αυτοαποκαλούμενοι κλασσικοί φιλελεύθεροι που δεν κατανοούν την εκμετάλλευση των μόνιμων θέσεων εργασίας, προδίδουν δυο φορές και τον Σμιθ και τον Χαγιέκ, αυτούς θα μπορούσαμε να τους ονομάσουμε χάρτινους φιλελεύθερους και όχι κλασσικούς

Αγαπητέ "Κώστα" σε παρακαλώ να μου δείξεις τα ψηφίσματα του ALDE που δεν είναι σοσιαλφιλελεύθερα. Αν δεν τα βρεις σε παρακαλώ να φύγεις από ατομικό μέλος γιατί μπερδεύεις τα υπόλοιπα ατομικά μέλη με ανυπόστατες εκτιμήσεις. Δεν 'έχεις σεβασμό στην ίδια την υπογραφή σου.

Συζήτηση δεύτερη

"Μαρία":

Θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρέμβαση για το ζήτημα που έχει ξεσηκώσει τόσες αντιδράσεις τόσο εδώ αλλά και στο ευρωπαϊκό γκρουπ των Ατομικών Μελών.
Το ALDE Party (στο οποίο ανήκουμε σαν Ατομικά Μέλη) είναι ξεχωριστό από το ALDE Group, της ομάδας της οποίας ηγείται ο Γκυ Φερχόφσταντ στο Ευρωκοινοβούλιο. Προφανώς υπάρχει συνεργασία σε θεσμικό επίπεδο καθώς και συντονισμός, αλλά η ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου έχει αναμφισβήτητα και τη δική της ατζέντα και κάνει διάφορες επαφές για να αυξήσει την επιρροή της εντός του ΕυρΚνβ (που συνεπάγεται και την καλύτερη προώθηση των πολιτικών θέσεων του ALDE Party συνολικά).
Προφανώς όμως οι Ευρωβουλευτές που ανήκουν στο ALDE Group διαπνέονται από τις αξίες της δημοκρατίας και του ευρωπαϊσμού όπως και τα ΑΜ που τόσο εντόνως έδειξαν τη δυσαρέσκειά τους στη συνάντηση με το κίνημα του Γκρίλλο και καταψήφισαν τη συνεργασία. Δείτε εδώ: http://www.politico.eu/…/beppe-grillo-jilted-as-liberal-m…/…
Από μεριάς μου θα ήθελα να παροτρύνω τα Μέλη να διαβάζουν τις ειδήσεις, να τις φιλτράρουν και να αντιδρούν με ηρεμία καθώς οι δημοκρατικές διαδικασίες καθώς και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του κόμματος στο ευρωπαϊκό επίπεδο επάξια βρίσκονται εκεί.
Οι αποσχιστικές κινήσεις δε βοηθούν πουθενά και το έχουμε δει ξεκάθαρα στη φιλελεύθερη πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Καλό είναι αυτή η θέρμη για τις φιλελεύθερες αξίες να μετουσιώνεται σε πνεύμα συνεργασίας, σε πράξεις και γενικότερα σε ενεργή συμμετοχή παρά σε χάραξη κόκκινων γραμμών.
Σας ευχαριστώ!

Δημήτρης:

Αντίθετα με την "Μαρία", την αντίδραση των ατομικών μελών του ALDE, να διαμαρτυρηθούν ακόμα και με αποχώρηση, για την επιλογή του Γκυ, όταν θεώρησαν ότι κάνει σοβαρό λάθος, την θεωρώ υγιή δημοκρατία που στηρίζεται σε αρχές και όχι σε πρόσωπα. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί και να συζητάμε εάν δεν αποδεχόμαστε κάποιες ελάχιστες κοινές αρχές και αξίες. Αν συνεργαζόταν ο Γκρίλλο με το ALDE, το ALDE θα διαλυόταν. Η λάθος επιλογή του Γκυ έπρεπε να σταματήσει και αυτό δεν είναι αποσχιστικό, αλλά το αντίθετο. Η αντίδραση των μελών του ALDE έσωσε το ALDE.

Όταν ο Γκυ προσέγγισε το ποτάμι στην Ελλάδα έκανε μια καινοτόμα κίνηση, ανεξάρτητα αν οι "καθαρόαιμοι" φιλελεύθεροι ζορίστηκαν. Ο Γκυ συνομίλησε με το ποτάμι γιατί ήθελε να απευθύνει τις αρχές του ALDE σε μεγαλύτερο κοινό. Και πραγματικά πέτυχε να βοηθήσει την χώρα, με το άνοιγμα που έκανε σε ένα κόμμα που δεν ήταν στην ομάδα του ALDE. Το ποτάμι όμως ήταν διαφορετική υπόθεση από την κίνηση 5 αστέρων και σε αρχές και σε αριθμό ευρωβουλευτών. Είναι προφανές ότι αυτό που έκανε στην Ελλάδα ο Γκυ με το ποτάμι, πήγε να το επαναλάβει στην Ιταλία με την κίνηση 5 αστέρων, αλλά η διαφορά είναι τεράστια και σε επίπεδο αρχών και σε επίπεδο μεγέθους. Ο Γκρίλλο είναι λαμόγιο, μπορεί να χρησιμοποιεί τις αρχές και τις αξίες του ALDE υποκριτικά, να κάνει ότι συμφωνεί για να στη φέρει από πίσω. Το ίδιο λάθος έκανε ο Ομπάμα όταν θεώρησε ότι μπορούσε να συνεννοηθεί με τον Πούτιν. Τα μέλη του ALDE δεν θέλησαν να κάνουν το ίδιο λάθος.


Προς το παρόν η επίσημη εκδοχή της συντονιστικής επιτροπής, είναι άδεια από νόημα, αφού αυτή δεν προσδιορίζει την ταυτότητα του ALDE. Ωραία λόγια αλλά άδεια. Άλλα λέει η διακήρυξη της Στουτγάρδης και άλλα η συντονιστική επιτροπή:

 "Why the ALDE Individual Membership project is amazing but sometimes could be tricky too!
It is in our nature to belong somewhere, to share and support our ideas, to demand solutions and ask for changes!
ALDE Party gave the opportunity to many individuals, from different countries but with common values, to create a big community and work together to achieve something bigger!
This is not an easy task, since each member has a different approach when a problem appears, but this is healthy, we are not robots and we love living in a democratic environment where different opinions are heard but they all start from the same basis, the Liberal one!
As you all know, the Steering Committee has five members and each member has it’s own portfolio! Unfortunately, we cannot be everywhere, that’s why each country has it’s own Coordinators.
If you want to change things, to achieve more and fix some problems, you should be present, meaning:
- Participate
- Share your fears and concerns
- Do not bully someone you do not agree with
- Do not use freedom of speech as an excuse and do not promote something against our values.
- Send a message to your Coordinator and propose an event, no one knows the problems of your Country better than you do!
- Ask for our help, let’s try to fix the problem together!
We will make mistakes but who said that politics is just a game? We will loose some battles and win others, we will become wiser from our mistakes!
If someone does not feel he belongs here, we will accept his decision.
This community has rules, we don’t just belong somewhere, doing something… We promote Liberalism, that is our job!
If we could solve the problems so easily, we would do it in a heartbeat! All this process takes time and we need your patience and support!
So dear Coordinators, organise things, make an annual plan of your ideas and promote them!
Dear members, help your coordinators, be there, send your ideas..
All we need to do is to set Goals, specific Goals!
The Steering Committee is here to support you and protect our values!
If we left alone we will not be able to make the changes we want!
We are currently working on our plan, that’s why we encourage you all to come and work with us!
Ps_1: Regarding our posts here:
- Personal insults
- Repeated posting on the same topic
- Attempts to provoke and to create an outrage and a repetition of the same reactions:
----Are Reasons to be blocked from the Group-----
Our values won’t be protected if we won’t stand up for them!
Once the door to feelings full of hate is opened, we will loose our identity and we can not allow this happen!
Ps_2: We wish to increase our Moderation team for our page, so you are more than welcome to become a part of it! Please send me a private message here or via email.
Thank you all and wish all a pleasant weekend!"

Δημήτρης:

Τhe identity of ALDE according the document of the Party, the “Stuttgart Declaration” accepted by each individual member, is Social liberal not liberal. You changed the identity of the party without explanation

Looks like ALDE be yet another case, HyperNormalisation 2016 
ALDE does not mean what it says in the Declaration of Stuttgart???

If the alde is no longer Social limperal, is shameful to use the Declaration of Stuttgart to invite other people to refusal.
It is a betrayal to the founders and authors of the Declaration of Stuttgart.
The ALDE can be anything want its members, but please find the right Declaration. 
Fraud is bad for democracy

The ALDE knows very well the inclusive political and economic institutions of the Nordic countries. Why ALDE propose liberal institutions in other countries?

 I am not going to debate against liberals, since I regard social-liberal approach as principle or value.

Furthermore, I consider that the liberal proposals leads to crony capitalism, nationalism, wthout or fake rule of law, ...


I am seeking social liberals to debate with for social liberal proposals capable to change the world.Negotiation discussion aimed at reaching an agreement
Based on arguments:
Willingness to listen and change positions
The most of liberals have no willingness to listen and change position in social liberal direction.
Only if other side is able to accept outcome
The most of liberals are not able to accept a social liberal outcome.
Based on exchange:
Seeking compromise that is in everyone’s interests
No compromise with liberals, since the interest of liberals are opposite to the interest of social liberals.
Based in principles and values
all participants in the debate agree common principles and values
You can initially lose ims, but then you can make ALDE party in each country
.
If you have social liberal principles and values you don't need leaders, the leaders will come to you.

Περιμένω απάντηση να μείνω ή να φύγω από τα ατομικά μέλη του ALDE