by dimitris

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

5 μια λογική παγκόσμια τάξηκείμενο υπό επεξεργασία, προτείνεται διορθώσεις στα σχόλια

Η υπάρχουσα παγκόσμια τάξη φαίνεται να διαταράσσεται από την διάθεση μιας μεγάλης πλειοψηφίας των Αμερικάνικων να σταματήσει η Αμερική να ασχολείται με παγκόσμια θέματα, που δεν συνδέονται με τα συμφέροντα της χώρας.

Η υπάρχουσα παγκόσμια τάξη φαίνεται να διαταράσσεται με την διάθεση μιας μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών της Μεγάλης Βρετανίας να κλείσουν τα σύνορά τους σε ξένους και να ξανακάνουν την Μεγάλη Βρετανία μεγάλη.
Η υπάρχουσα παγκόσμια τάξη φαίνεται να κινδυνεύει από μια κυρίαρχη πλειοψηφία Ρώσων που θέλουν να ξανακάνουν την Ρωσία μεγάλη.

Η υπάρχουσα παγκόσμια τάξη φαίνεται να κινδυνεύει και μια κυρίαρχη πλειοψηφία Τούρκων που θέλουν να ξανακάνουν την Τουρκία μεγάλη.

Η υπάρχουσα παγκόσμια τάξη φαίνεται να κινδυνεύει από μια κυρίαρχη πλειοψηφία Κινέζων που θέλουν να ξανακάνουν την Κίνα μεγάλη.

Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και την κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης δημιουργήθηκαν πολλές νέες δημοκρατίες,
Ίσως δεν είναι πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που κυρίαρχες πλειοψηφίες διαταράσσουν την παγκόσμια τάξη και μάλιστα στην κατεύθυνση του πολέμου και της κυριαρχίας.

Ζούμε λοιπόν σε ένα σημείο καμπής για τους πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς παγκοσμίως.
Αυτό το σημείο είναι ένα σταυροδρόμι όπου η ανθρωπότητα θα κινηθεί προς ένα διεθνές κράτος δικαίου ή προς εθνικές κυριαρχίες και πολέμους.

η νέα προτεινόμενη παγκόσμια τάξη

Αφού προσδιορίστηκε ένας ψεύτικος παγκόσμιος εχθρός, η ισλαμιστική τρομοκρατία, τα δυνατά κράτη θα αναλάβουν να τον αντιμετωπίσουν βομβαρδίζοντας ανεξέλεγκτα και αδιαφορώντας για αμάχους, σπέρνοντας μίσος και δυναμώνοντας τον εχθρό.

η νέα προτεινόμενη μετα δυτική παγκόσμια τάξη θα στηρίζεται στα συμφέροντα των δυνατών που αναλαμβάνουν και την ευθύνη να προστατεύουν τις πιο αδύνατες χώρες όπως αυτοί επιθυμούν.

Θα είναι φιλελεύθερη με ένα ελεύθερο παγκόσμιο εμπόριο, μεταξύ χωρών με διαφορετικούς πολιτικούς θεσμούς, που σταδιακά θα μετατρέπονται σε Authoritarianism καθεστώτα και  Anocracies

Θα υψωθούν τοίχοι που θα προστατεύουν τους πλούσιους από τους φτωχούς σε ομοσπονδίες πόλεων και περιοχών.

Όπου αυτή η παγκόσμια τάξη παρουσιάζει αστάθεια, η Κίνα, η Ρωσία και η Αμερική θα επιλύουν τις διαφορές εγκαθιστώντας δικτατορικά καθεστώτα.

Όχι το παραπάνω σενάριο δεν είναι το χειρότερο, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα πυρηνικού πολέμου και καταστροφών εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.


Η λογική παγκόσμια τάξη

Η λογική παγκόσμια τάξη πρέπει να στηρίζεται σε δυο δέσμες δεδομένων, που θα επεξεργάζονται από επιστημονικές ομάδες και θα παράγουν πολιτικές προτάσεις για κάθε χώρα.

Η μία δέσμη δεδομένων θα περιέχει την μέχρι τώρα γνωστή επιστημονική μελέτη για τους πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς.

Για να κάνεις μια παγκόσμια τάξη στην οποία συνηπάρχουν ειρηνικά οι χώρες με τους κλειστούς πολιτικούς θεσμούς με τις χώρες με ανοιχτούς

Χρειάζεται η προοδευτική εφαρμογή των διεθνών κανόνων ακόμα και με στρατιωτική επιβολή από το ΝΑΤΟ.

Χρειάζεται η δημιουργία ενός Ευρωπαικού ΝΑΤΟ σε περίπτωση που οι κυρίαρχες πλειοψηφίες στην Αμερική δεν επιθυμούν την συμμετοχή την χώρα τους σε έναν αμυντική συνεργασία χωρών.

Χρειάζονται υπηρεσίες φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Χρειάζεται διασύνδεση των μυστικών πληροφοριών των χωρών για την καταπολέμηση της ισλαμιστικής τρομοκρατίας.


Η λογική παγκόσμια τάξη είναι πιθανόν να δημιουργηθεί αυθόρμητα από αυτούς που επιθυμούν δίκαιους κανόνες, σε ανοιχτές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς.

Ξέρουμε το κοινωνικό μοντέλο που είναι βιώσιμο και θα το επιθυμούσαν εκατομύρια άνθρωποι σε όλη τη γη.

Μια φιλελευθερη δημοκρατία στηριγμένη σε ένα πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το πρόβλημα είναι αν υπάρχει η πολιτική βούληση των ισχυρών της ΕΕ να το προωθήσουν.

Οι κυρίαρχες πλειοψηφίες στην Γερμανία δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να κάνουν την ίδια χειρονομία που έκανε η Δύση στους παπούδες τους, όταν είχαν βρεθεί νικημένοι και τρελαμένοι.

Να προτείνουν ένα μοντέλο ανοιχτών πολιτικών και οικονομικών θεσμών, στις χώρες που έχουν οικονομικά προβλήματα ή επιθυμούν να μπουν στην ζώνη του ευρώ.

"... η ύπαρξη αγορών δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση για την ύπαρξη (inclusive) ανοιχτών θεσμών. Οι εταιρείες μπορούν να ποδηγετήσουν τις αγορές, επιβάλλοντας υπέρογκες τιμές, αλλά και εμποδίζοντας την είσοδο ισχυρών ανταγωνιστών και νέων τεχνολογιών.
Αν οι αγορές αφεθούν στους μηχανισμούς λειτουργίας τους, υπάρχει το ενδεχόμενο να σταματήσουν να είναι (inclusive) ανοιχτές και να κυριαρχηθούν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό από τους οικονομικά και πολιτικά ισχυρούς. Οι (inclusive-δυνητικά συμμετοχικοί) ανοιχτοί οικονομικοί θεσμοί δεν προϋποθέτουν την ύπαρξη των αγορών εν γένει, αλλά των (inclusive-δυνητικά συμμετοχικών) ανοιχτών αγορών οι οποίες εξασφαλίζουν (level playing field) ισότητα των ευκαιριών και δημιουργούν οικονομικές ευκαιρίες για την πλειονότητα του πληθυσμού.” σελ. 341 Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη"